เริ่มต้นใช้งาน Webmin ตอนที่ 1 – ตั้งค่าโปรแกรม Sendmail

หลังจากลงโปรแกรมต่างๆเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Webmin ครั้งแรก โดยครั้งแรก เราจะตั้งค่า VPS ของเราให้พร้อมใช้งานก่อนครับ เริ่มตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ (more…)

Read More