การลงโปรแกรมที่สำคัญ และติดตั้ง Webmin

เมื่อเราได้ VPS มาแล้ว ถ้าผู้ให้บริการยังไม่มี Control Panel อะไรให้เราเลย ขั้นตอนต่อไปก็คือการลงโปรแกรมต่างๆรวมทั้ง Control Panel ครับ ซึ่งก่อนที่จะลงโปรแกรมได้นั้น เราต้องเข้า SSH (Secure Shell) ของ VPS ให้ได้ก่อนครับ เนื่องจากเมื่อเราเข้า SSH เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถจัดการ VPS ของคุณได้ทุกอย่างจากตรงนั้นเลย (more…)

Read More