เช่า VPS รายเดือน รายปี

การสั่งซื้อ VPS แบบรายเดือนหรือรายปีนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆดังนี้ครับ

หลังจากทำการจัดสเปก VPS ใน www.vpshispeed.com ตามที่เราต้องการใช้งานแล้ว โดยการเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม

หรือเลื่อนมาทางซ้ายเพื่อลดลง  เมื่อได้แล้วให้คลิก => ติดตั้ง VPS ของคุณ

 

vpshispeed

(more…)

Read More