เปลี่ยนรหัส root Linux Centos

การเปลี่ยนรหัส root นั้นสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง passwd root จากนั้นก็ทำการป้อนรหัสใหม่ สองครั้ง ครับ

*// Tips เพื่อความเร็วในการป้อนคำสั่ง เราสามารถกอปปี้รหัสมาก่อนจากนั้นก็คลิก ขวา 1 ครั้ง เพื่อทำการวางนะครับ

ในการพิมพ์รหัสนั้นจะไม่ปรากฏอะไรนะครับ ให้เรากด Enter ต่อไปได้เลย

 

ตัวอย่างตามรูปครับ

4

Nigorn

ทุกความสำเร็จ ต้องการเพียงการเริ่มต้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *