เพิ่ม FTP ใน windows server2008

หลังจากที่เราได้ทำการเปิด remote desktop แล้ว [คลิกเพื่อดู] ต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้ง ftp เพื่อให้เราสามารถ
ใช้โปรแกรม filezila
หรือ winscp ในการโอนไฟล์ได้นั่นเองนะครับ

เข้าไปที่ server manager เพื่อติดตั้ง iis ก่อนนะครับ

11017559_1610210255859588_1433089689633344908_n
เลือก Roles -> Add Roles

tem2

กด next

เลือก iis

Next

next [ระบบเลือกเครื่องมือที่จำเป็นให้แล้ว]

install

รอการติดตั้ง

next เสร็จสิ้นการติดตั้ง iis ต่อไปเป็นการติดตั้ง ftp

Server Manager เลือก Roles -> Web Server -> คลิกขวา (Add Role Services)

เลือก ftp กด next

4

install

5

รอระบบติดตั้ง

6

เสร็จสิ้นการลง ftp ต่อไปคือการเชือม iis กด close ครับ

7

ไปที่ start ค้นหาคำว่า iis

8

iis ให้เลือก Site -> Add FTP Sites

9


ตั้งชื่อ…..
แล้วเลือกตำแหน่งที่เราต้องการวางไฟล์ ที่เราต้องการอัปไปวางนะครับ ในรูปคือวางไปที่ desktop


ตามรูปนะครับ


ตามรูปนะครับ แล้วกด finish


ต่อไปคืแการเปิด port 21 นะครับ สำหรับการ ftp
ไปที่ control panel=> check firewall status


advance setting


Inbound Rules -> New Rule

aa

ตามรูป

a2

เพิ่ม port 21
a3
ตามรูปนะครับ

a4

next
a5

ตั้งชื่อ แล้วกด finish

a7

เสร็จสิ้นซะทีการ ftp ต่อไปให้ทำการ restart server

az 

ตามภาพครับ
az3

ทดสอบการโอนไฟล์เข้า server โดยโปรแกรม filezilla หรือ winSCP นะครับ

เช่า vps SSD เซิร์ฟเวอร์เร็ว cpu แรงๆ ได้ที่ www.vpshispeed.com

Nigorn

ทุกความสำเร็จ ต้องการเพียงการเริ่มต้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *